belasting

Belastingen: box 3

Bij je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting moet je precies weten welke inkomsten in welke box vallen. De belastingdienst hanteert namelijk een...