Hoe belangrijk is een levenstestament?

levenstestament

We zijn ons allemaal uiteraard bewust van het bestaan van een document dat we het testament noemen. Voor dit document geldt dat ze boven water komt op het ogenblik dat iemand is komen te overlijden. In dit document wordt gesproken wie welk deel van de nalatenschap krijgt. Dit gezegd hebbende is het zo dat er vandaag de dag ook vaak wordt gesproken over het zogenaamde levenstestament. Dit is uiteraard een compleet ander document. Zoals de naam al aangeeft geldt voor dit document in de praktijk ook dat ze reeds van belang is wanneer de persoon in kwestie nog in leven is. Dat maakt ze dus eigenlijk het tegenovergestelde van het traditionele testament. Benieuwd om hier meer over te weten te komen? Dan dien je vooral verder te blijven lezen!

Is zo’n levenstestament eigenlijk wel nodig?

Is het laten opstellen van een levenstestament in de praktijk eigenlijk wel noodzakelijk? Dat is een vraag die in de praktijk geweldig vaak weerklinkt. Dat deze vraag zo vaak wordt gesteld hoeft eigenlijk niet te verbazen. Het is dan ook zo dat veel mensen het vermoeden hebben dat ze gewoon eenvoudig een briefje kunnen opstellen en handtekenen en dat, dat vervolgens voldoende is. Dat dit wordt gedacht is op zich begrijpelijk, maar daarom niet minder foutief. Het is in de praktijk dan ook zo dat een dergelijk document niet wordt geregistreerd bij de notaris. Bijgevolg spreekt het voor zich dat er hier onmogelijk op verder kan worden gegaan door bijvoorbeeld banken. In bepaalde gevallen ziet een dergelijk papier haar nut dan ook volledig voorbij. Dat is belangrijk om te weten.

Wat kan je er precies allemaal in op laten nemen?

Het is mogelijk om in een levenstestament de meest uiteenlopende zaken op te laten nemen. In eerste instantie wordt er bijvoorbeeld doorgaans altijd een persoon in opgenomen die verantwoordelijk zal worden voor het behartigen van jouw financiële belangen en zaken. Dit kan een persoon zijn die jou nauw aan het hart ligt en die je vooral voldoende vertrouwt. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan één van je kinderen. Bovendien is het zo dat er in dit document ook een reeks van persoonlijke wensen opgenomen kunnen worden, er is echter meer.

In zekere zin geldt voor een levenstestament namelijk eveneens dat ze dienst kan doen als een soort van wilsverklaring. Zo kan je er bijvoorbeeld in op laten nemen wanneer je geen medische behandeling meer wenst of wanneer je bijvoorbeeld euthanasie wil laten uitvoeren. Zorg ervoor dat je levenstestament altijd op naam staat en vergeet ze ook niet voor goedkeuring te ondertekenen.

Met welke kosten moet je rekening houden voor zo’n document?

Het hoeft niet te verbazen dat er aan het laten opstellen van een levenstestament kosten verbonden zijn. In het merendeel van de gevallen is het zo dat je wat dit betreft rekening kan houden met een kostenplaatje van ongeveer zo’n 500 euro. In deze prijs is de BTW al inbegrepen. Het gaat hierbij om de prijs die wordt aangerekend voor een standaard levenstestament. Zijn er heel wat persoonlijke eisen die erin verwerkt dienen te worden waardoor de notaris er veel meer werk aan zal hebben dan normaal het geval zou zijn? Hou er dan rekening mee dat de kosten wel wat hoger kunnen uitvallen.