WOZ bezwaar, het overwegen waard

Elk jaar ontvang je van de gemeente de WOZ-waarde van je woning of onroerende zaak in een zogenaamde WOZ-beschikking. Het behoort daarbij tot de mogelijkheden om zelf ook een globale berekening van de WOZ te maken, mocht je twijfels hebben over de beschikking die je hebt ontvangen. Steeds meer mensen dienen bij twijfel een WOZ bezwaar in, als zij de WOZ-waarde in de beschikking te hoog vinden.

Wat houdt de WOZ in?

De afkorting WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken en bevat de waarde van je woning of andere onroerende zaak. Deze ontvang je elk jaar, waarbij 1 januari van het voorafgaande jaar wordt gehanteerd als peildatum. De gemeente berekent de WOZ-waarde elk jaar opnieuw, en bepaalt aan de hand van de WOZ-waarde tevens de hoogte van de belastingen die je moet betalen. Het kan echter zijn dat de gemeente een andere beeld heeft van de hoogte van de WOZ-waarde dan jijzelf. In dat geval kun je een WOZ bezwaar indienen om deze bij te laten stellen.

Opbouw WOZ-Waarde

Zoals gemeld is de gemeente verantwoordelijk voor het bepalen van de hoogte van de WOZ. Ze kijkt hierbij naar een aantal zaken. Allereerst is de locatie of ligging van het pand van belang. Daarnaast wordt vanzelfsprekend gekeken naar de oppervlakte en de inhoud van de onroerende zaak. Tot slot kijkt de gemeente naar de verkoopcijfers van vergelijkbare panden in hetzelfde gebied. De gemeente heft na de waardebepaling van de WOZ rioolbelasting, waterschapsbelasting en onroerende zaakbelasting. Daarbij heft de Belastingdienst inkomstenbelasting. Hoe hoger de ingeschatte WOZ-waarde is, hoe hoger de af te dragen belastingen zijn. Dit is de belangrijkste reden waarom eigenaren van onroerend goed een Woz bezwaar indienen.

Het WOZ Waardeloket

Als je over wil gaan tot een bezwaarprocedure omdat je het niet eens bent met de ontvangen WOZ-waarde, dan kan het WOZ Waardeloket je hierbij helpen. Via dit kanaal kan eenvoudig de waarde van vergelijkbare woningen en/of onroerende zaken worden geraadpleegd. Dit is overigens wel gelimiteerd, dus het is zaak om de relevante panden te selecteren. Je vindt in het WOZ Waardeloket de WOZ-waardes, het bouwjaar en de inhoud en oppervlakte van de panden die je opzoekt. Let wel: deze gegevens zijn uiteindelijk ook afkomstig van de betreffende gemeente. 

Woz bezwaar zinvol?

Behalve het WOZ Waardeloket zijn er nog enkele manieren om zelf de hoogte van de WOZ-waarde te bepalen (deels betaald, deels kosteloos). Als je op basis van deze zaken de hoogte van je WOZ te hoog vindt, dan kun je bezwaar indienen bij de gemeente. Let er hierbij op dat je bezwaarschrift binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking bij de gemeente moet zijn ingediend. Veel mensen vinden een dergelijke bezwaarprocedure te veel heisa. Het wordt echter online steeds makkelijker om een bezwaar in te dienen via de online diensten van de gemeente. Daarbij worden bezwaren, mits goed beargumenteerd, regelmatig gehonoreerd. Je kunt hiermee honderden, soms duizenden Euro’s per jaar aan belastinguitgaven besparen. Het moge dus duidelijk zijn dat, bij twijfel over de correctheid van je WOZ-waarde, een WOZ bezwaar erg zinvol kan zijn.

Laat je verder informeren via www.bezwaarmaker.nl, bekijk de mogelijkheden van een WOZ bezwaar en bespaar je mogelijk veel geld!