Budgetbeheer: uitstekende dienst voor mensen met schulden

Budgetbeheer

Wanneer je om welke redenen dan ook in de situatie verzeild bent geraakt waarin je te kampen hebt met flinke financiële schulden, dan kan het op een gegeven moment bijna ondoenlijk lijken om nog uit die situatie te komen. Het is in dat geval aan te raden om op zoek te gaan naar professionele hulp. Als je van jezelf vindt dat je in principe wel zelfredzaam bent, dan vormt budgetbeheer waarschijnlijk de beste keuze voor jou. Bij budgetbeheer draait het namelijk om een dienst, aangeboden door een professionele en gekwalificeerde budgetbeheerder, waarbij je wordt geholpen je financiën weer op orde te krijgen. 

Waarmee moet je rekening houden bij budgetbeheer?

Wat ten eerste belangrijk is om te weten over budgetbeheer is dat je hierbij dus niet zo is dat je zelf helemaal geen beslissingen meer kunt en mag nemen over je financiën. Bij die situatie spreken we namelijk van bewindvoering. Budgetbeheer is wat dat betreft dus een niveautje minder gedwongen en ook iets minder invasief. Een ander kenmerk van budgetbeheer is dat dit vaak wordt aangevraagd door de persoon die in de problemen zit zelf. Bij bewindvoering is het vaak een ander die die aanvraagt of zelfs een rechter die het oplegt.

Budgetbeheer

Soms uit eigen wil, soms verplicht

Zoals gezegd vraagt men budgetbeheer geregeld voor zichzelf aan. Mensen doen dit dan dus volledig uit eigen wil, in de hoop en de overtuiging dat deze stap de financiële situatie over de lange termijn zal verbeteren. Echter kan budgetbeheer ook wel degelijk verplicht worden gesteld, bijvoorbeeld door je gemeente. Dit kan men doen omdat je een bijstandsuitkering ontvangt of omdat je al een traject volgt in de schuldhulpverlening. Verder kan je gemeente je budgetbeheer opleggen als is vastgesteld dat je schuldenlast gevaarlijk hoog is of je een fysieke of mentale beperking hebt.