WOZ waarde Almere

Freelance factoring

Ieder jaar stuurt de gemeente een beschikking naar jou als woningbezitter, met daarin de vastgestelde WOZ waarde Almere. Veel mensen schrikken wanneer zij deze beschikking ontvangen en zijn het dan ook niet eens met de beslissing van de gemeente. Maar liefst 30% van alle Nederlanders vindt de vastgestelde WOZ waarde van hun woning te hoog. Toch blijkt dat slechts 2% van deze groep daadwerkelijk in bezwaar gaat tegen de beschikking.


WOZ-waarde

De afkorting WOZ staat voor Wet (waardering) Onroerende Zaken. De vastgestelde WOZ waarde laat de geschatte marktwaarde van de woning zien op 1 januari van het voorgaande jaar. Toch hangt er meer af van de vastgestelde WOZ waarde Almere. De WOZ waarde die vastgesteld is voor jouw woning of bedrijfspand, bepaalt namelijk ook de hoogte van de belastingen en de gemeentelijke heffingen. Hieronder vallen de waterschapsbelasting, vermogensbelasting, roerende-ruimtebelasting, inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting (OZB).

Wat kan ik doen?

Het is mogelijk om in bezwaar te gaan tegen de vastgestelde WOZ waarde Almere voor jouw woning. Wanneer je dit wilt doen, dien je een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Almere. Belangrijk is dat je dit op tijd doet. Je hebt namelijk na de datum van het ontvangen van de beschikking over de WOZ waarde, maar zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer het bezwaarschrift na deze termijn van zes weken pas wordt ingediend, wordt het niet meer in behandeling genomen door de desbetreffende gemeente.

WOZ waarde Almere bezwaar aantekenen?

Veel mensen zien het niet zitten om in bezwaar te gaan tegen de vastgestelde WOZ waarde Almere van hun woning. Vaak vinden mensen de procedure van het in bezwaar gaan omslachtig en ingewikkeld. Het in bezwaar gaan tegen de WOZ waarde hoef je ook niet alleen te doen. Er zijn verschillende gespecialiseerde bureaus, die jou kunnen helpen bij het in bezwaar gaan tegen de vastgestelde WOZ waarde voor jouw woning. Zij weten precies welke wegen er bewandeld moeten worden en zij kunnen jou helpen bij het opstellen van het bezwaarschrift. Daarnaast denken veel mensen dat het geen nut heeft om in bezwaar te gaan tegen de beslissing van de gemeente. Toch blijkt dat een groot aantal van de in behandeling genomen bezwaarschriften tegen de vastgestelde WOZ waarde Almere, als gegrond wordt verklaard. 

Akkoord met het bezwaar

Wanneer de gemeente het bezwaarschrift als gegrond verklaart, betekent dit dat zij het eens is met jouw bezwaarschrift. De WOZ waarde van jouw woning zal dan omlaag worden bijgesteld. Niet alleen de WOZ waarde zal dalen. Ook de uitgaven aan belastingen en gemeentelijke heffingen zullen omlaag gaan. Dit bespaart je een hoop extra kosten. Heb je de beschikking van de gemeente niet ontvangen en wil je toch weten wat de vastgestelde WOZ-waarde is van jouw woning? Jij als woningbezitter hebt altijd het recht om contact op te nemen met de gemeente, om navraag te doen over de WOZ waarde van jouw woning. Daarnaast kun je ook op internet de vastgestelde WOZ waarde van jouw woning zien. Dit kan op de website van het WOZ waardeloket of door met je DigiD in te loggen op ‘Mijn Overheid’. Bezwaarmaker kan je daarnaast ook kosteloos helpen met het bezwaar maken wanneer je denk dat de WOZ waarde Almere te hoog is.