Waarom is een bootverzekering afsluiten toch interessant?

Het feit dat er in Nederland op moment van schrijven geen sprake is van een geldende wettelijke verplichting voor wat het afsluiten van een bootverzekering betreft zorgt ervoor dat veel mensen voor zichzelf concluderen dat zo’n verzekering eigenlijk niet belangrijk is. Het tegendeel is natuurlijk waar. Hoe je het namelijk ook draait of keert, in het merendeel van de gevallen zal je voor jouw boot een meer dan behoorlijke som geld op tafel hebben gelegd. Wanneer je dan niet beschikt over een verzekering zal dat kapitaal continue in het gedrang zijn wanneer je gaat varen. Door het afsluiten van een verzekering voor je boot kan je dat perfect voorkomen.

Welke bootverzekering afsluiten?

De bootverzekering is een verzekering die vergelijkbaar met de autoverzekering op verschillende manieren en in verschillende vormen kan worden afgesloten. Dit betekent dat je kan kiezen voor een voordelige, eenvoudige WA-verzekering, maar daarnaast kan je ook bepaalde vormen van eigen schade laten verzekeren. Hoe uitgebreider je de verzekering maakt, des te hoger ook de kosten kunnen komen te liggen. Let wel op, het spreekt voor zich dat de omvang van de dekkingen lang niet de enige invloedrijke factor is op de kostprijzen van de verzekering voor je boot. Dat geldt namelijk eveneens voor bijvoorbeeld de grootte van het vaargebied waar je voor kiest.

In andere landen vaak wel degelijk verplicht

Heel veel mensen vinden het fijn om over de mogelijkheid te beschikken om andere oorden op te kunnen zoeken met hun boot. Dit betekent dat er niet alleen maar op Nederlandse wateren mee wordt gevaren, integendeel. Wanneer ook jij met het idee speelt om naar het buitenland te trekken met je boot zal je er echter rekening mee willen houden dat in heel wat andere landen wel degelijk een verplichting geldt voor het afsluiten van een bootverzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval voor nabijgelegen landen zoals Spanje en Italië, maar ook voor Kroatië en Griekenland. De verplichting om houder te zijn van een dergelijke verzekering geldt hier niet uitsluitend voor inwoners, maar ook voor mensen die er op vakantie gaan. In ieder geval, hou hier zeker en vast rekening mee.

Niet alleen in andere landen kan er een verplichting gelden voor wat de bootverzekering afsluiten betreft. Er mag hier in Nederland dan wel geen sprake zijn van een wettelijke verplichting, toch moet je in bepaalde gevallen wel degelijk houder zijn van een dergelijke verzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je wenst deel te nemen aan een wedstrijd of wanneer je wil aanleggen in een bepaalde haven. Controleer dus altijd de voorwaarden die daarvoor worden gesteld.

Neem geen risico’s en sluit een bootverzekering af!

Alle informatie op deze pagina heeft duidelijk gemaakt dat het ontbreken van een wettelijke verplichting absoluut niet als gevolg mag hebben dat je er uiteindelijk niet voor kiest om een bootverzekering af te sluiten. Er mag dan geen sprake zijn van een verplichting die door de overheid is opgelegd, dat neemt niet weg dat het afsluiten van een dergelijke verzekering de enige manier is om ervoor te zorgen dat je altijd kan rekenen op een bepaalde bescherming of compensatie wanneer er zich een schadegeval voordoet. Neem dus zeker geen onnodige risico’s en kies er in de praktijk altijd voor om een passende verzekering voor jouw boot af te sluiten.