Is er bij jou een verkeerde diagnose gesteld?

Een verkeerde diagnose komt helaas nog wel eens voor in de medische wereld. En dat is niet zo vreemd, want waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Iedereen kan begrijpen dat er eens een fout gemaakt kan worden, maar een verkeerde diagnose kan wel tot grote problemen leiden. Het maakt daarbij natuurlijk ook verschil hoe een arts tot de foute conclusie is gekomen. Had hij of zij hier echt schuld aan, was er sprake van onzorgvuldig handelen? Of konden de artsen er eigenlijk ook weinig aan doen? Dat maakt voor het omgaan met de gevolgen ervan natuurlijk groot verschil.

Verkeerde diagnose

Zoals gezegd worden er altijd wel fouten gemaakt, maar in de medische wereld kan dit tot grote gevolgen leiden. Een verkeerde diagnose kan op verschillende manieren tot stand komen:

  • beperkte anamnese
  • onvoldoende onderzoek
  • te laat doorverwijzen
  • verzuimen collega’s te raadplegen

Als je bij een dokter komt, dan vindt er een anamnese plaats. Dat betekent dat jou gevraagd wordt wat je klachten zijn en aan de hand daarvan worden er vragen gesteld door de behandelend arts. Een beperkte anamnese kan inhouden dat er niet goed doorgevraagd wordt door de dokter of dat jij niet de kans krijgt om jouw hele verhaal te doen. Hierdoor vormt de dokter zich geen compleet beeld en dat op zich kan al leiden tot een verkeerde diagnose. Ook kan het zijn dat artsen onvoldoende onderzoek uit laten voeren of jou helemaal zonder onderzoek weer naar huis sturen. Bijvoorbeeld omdat ze menen dat de klachten die jij beschrijft niet erg genoeg zijn of dat het een psychische oorzaak heeft. Een veelgehoord probleem is ook dat dokters zeggen dat je iets nog maar even aan moet kijken. Pas als jouw klachten sterk verergeren, sturen ze jou door naar een specialist. Een verkeerde diagnose kan ook ontstaan omdat jouw dokter geen advies inwint bij collega’s. Sommige ziektes komen gewoon weinig voor en zijn daardoor lastig vast te stellen. Maar consulteren met collega’s kan een beter beeld geven en zo kan de juiste conclusie getrokken worden.

Schadeclaim

Het zal voor zich spreken dat een verkeerde diagnose grote gevolgen kan hebben. Je wordt bijvoorbeeld niet op tijd behandeld, waardoor je klachten erger worden en soms is genezing door een te late behandeling niet meer mogelijk. Of je krijgt verkeerde medicatie, waardoor de ziekte niet behandeld wordt. Verkeerde medicatie kan bovendien een slecht effect op jouw lichaam hebben en tot schade leiden. En zo zijn er meer ernstige gevolgen. Door een verkeerde diagnose kun jij lichamelijk lijden, maar het kan ook zo zijn dat er onherstelbare gevolgen optreden. Je moet waarschijnlijk veel extra kosten maken en soms kun jij als gevolg van de misdiagnose jouw werk niet meer uitvoeren, waardoor je inkomsten misloopt. Is er sprake van nalatigheid van artsen, dan kun je een schadeclaim indienen. Dit proces kan best lastig zijn en daarom is het aan te raden om specialistische hulp in te schakelen, bijvoorbeeld van misterclaim. Hij kan jou helpen bij het beoordelen van jouw zaak en jouw financiële schade als gevolg van de verkeerde diagnose vaststellen. Zo kun jij financieel gecompenseerd worden voor de nalatigheid van jouw arts!